Encircled Flux Hr
Fusion Splicer Comway C10s
May Do Truyen Dan Va Ethernet Exfo Max 800 Series

Máy hàn cáp quang

Xem Ngay

Máy đo cáp quang

Xem Ngay

Thiết bị đo truyền dẫn

Xem Ngay

Thiết bị đo phòng LAB

Xem Ngay

Thiết bị đo cơ điện

Xem Ngay

Dụng cụ thi công và vật tư quang

Xem Ngay
Ftb 1v2
Comway C5
Ox1 3 2000x1667

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M – Thiết bị đo lường Viễn thông, Điện Tử, Phòng LAB